Nasze Projekty

Projekt Integracji Polsko-Ukraińskiej dla Przedszkolaków "Wielojęzyczny Przedszkolak"

Projekt „Wielojęzyczny Przedszkolak” to inicjatywa odpowiadająca na pilną potrzebę integrowania dzieci ukraińskich z polskimi w przedszkolach, w związku z wybuchem wojny i migracją Ukraińców do Polski.

Projekt został oparty na autorskiej metodzie wychowania dwujęzycznego wdrożonej w programie Dwujęzyczny Przedszkolak. Program wielojęzyczności poszerza zakres nabywanych języków do trzech i umożliwia szybką integrację dzieci władającymi różnymi językami ojczystymi, zapewnia im komfort emocjonalny i łatwiejsze odnalezienie się w grupie wielonarodowościowej

W projekcie wzięło udział około 440 000 dzieci w wieku 3-6 lat pod opieką nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli języka angielskiego. Projekt był w pełni bezpłatny i otwarty dla wszystkich placówek przedszkolnych. Został zrealizowany we wrześniu 2022 roku.

Dowiedz się więcej o Fundacji

POPULARNA 36/1

02-473 WARSZAWA

Fundacja Dwujęzyczny Przedszkolak jest częścią grupy © Akkademus Innowacje dla Edukacji