O fundacji

Zmieniajmy przyszłość edukacji językowej w przedszkolach.

Fundacja Dwujęzyczny Przedszkolak została powoła w celu  wspomagania rozwoju językowego dzieci w wieku przedszkolnym. Działamy na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci. Stwarzamy możliwości kształtowania się dwujęzyczności u dzieci i poszerzania ich umiejętności językowych. Tworzymy innowacyjne i cyfrowe programy edukacyjne dla dzieci usprawniające proces przyswajania języka obcego. Prowadzimy różne tematyczne akcje charytatywne dla przedszkolaków z wykorzystaniem dwujęzycznych materiałów. Jesteśmy organizatorem wielu szkoleń i konferencji wspomagających rozwój zawodowy nauczycieli, dyrektorów, pracowników samorządów i innych organów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto fundacja realizuje projekty edukacyjno-kulturalne promujące tradycje regionalne poszczególnych regionów Polski.

Fundacja prowadzi akcje o zasięgu ogólnopolskim. Od 2015 roku w projektach realizowanych przez Fundację i Fundatorkę Fundacji wzięło udział ponad 500 000 dzieci.

POPULARNA 36/1

02-473 WARSZAWA

Fundacja Dwujęzyczny Przedszkolak jest częścią grupy © Akkademus Innowacje dla Edukacji