Projekt Integracji Polsko-Ukraińskiej „Wielojęzyczny Przedszkolak”

„Wielojęzyczny Przedszkolak” to inicjatywa, która odpowiada na pilną potrzebę integrowania dzieci ukraińskich z polskimi w związku z wybuchem wojny i migracją Ukraińców do Polski. Proces włączania dzieci ukraińskich do polskich przedszkoli jest niespodziewany i wymaga szybkiej reakcji ze strony polskiego systemu oświaty.

Projekt „Wielojęzyczny Przedszkolak” to program edukacyjny oparty na autorskiej metodzie wychowania dwujęzycznego wdrożonej w Ogólnopolskim Programie Dwujęzyczny Przedszkolak. Zakłada on zanurzenie i osłuchanie się dzieci z językiem obcym na zasadach identycznych z procesem uczenia się języka ojczystego. Program wielojęzyczności poszerza zakres nabywanych języków do trzech i umożliwia szybką integrację dzieci władających różnymi językami ojczystymi, zapewnia im komfort emocjonalny i łatwiejsze odnalezienie się w grupie wielonarodowościowej.

W programie „Wielojęzyczny Przedszkolak” nauczyciele i rodzice uzyskują dostęp do nowoczesnej platformy cyfrowej z zestawem materiałów dydaktycznych zawierających bogactwo nagrań i aktywności, dzięki którym dzieci poznają jednocześnie trzy języki: angielski (traktowany jako język obcy dla wszystkich dzieci), polski (traktowany jako ojczysty dla polskich dzieci i jako drugi język dla dzieci ukraińskich) oraz ukraiński (traktowany jako język ojczysty dla dzieci ukraińskich i obcy dla polskich).

Integracja Polsko-Ukraińska to projekt całkowicie darmowy, skierowany do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie całej Polski. Mogą z niego korzystać zarówno nauczyciele w przedszkolu, jak i rodzice w domu. Umożliwia skuteczną realizację Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Jest to szczególnie istotne z szerszej perspektywy edukacyjnej, bowiem w obecnej sytuacji realizacja zadań przedszkola w wielu placówkach jest utrudniona ze względu na problemy organizacyjne. Program jest również zgodny z Podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem Pierwszej Damy RP Agaty Kornhauser-Dudy oraz Patronatem medialnym TVP ABC i Polskiego Radia RDC. Szczegóły dotyczące udziału w projekcie już od 13 sierpnia na fanpage’u Fundacji Dwujęzyczny Przedszkolak na Facebooku.