Bezpłatny Program Wsparcia Dobrej Praktyki Dwujęzycznego Przedszkolaka dla studentów pedagogiki przedszkolnej i filologii angielskiej. Program ma na celu wspomaganie rozwoju umiejętności przyszłych nauczycieli podczas realizacji praktyk studenckich. Program zapewnia stałe wsparcie metodyczne oraz dostęp do innowacyjnych, cyfrowych materiałów dydaktycznych dla studenta.

Materiały udostępnione w ramach Programu pozwalają na uatrakcyjnienie zabaw prowadzonych przez studentów w ramach praktyk w przedszkolu. Jednocześnie, dzięki szczegółowemu przewodnikowi metodycznemu i scenariuszom zabaw, przyszli nauczyciele rozwijają swój warsztat pracy. Materiały spełniają rolę mentora i opiekuna praktyk w szerszym zakresie niż praca nauczyciela akademickiego. Wspomagają też działania opiekuna praktyk w przedszkolu.

Cele programu:

1. Poszerzenie merytoryczne programu praktyk studenckich o komponent wychowania dwujęzycznego,

2. Wspieranie procesu wdrożenia studentów do zawodu nauczycielskiego poprzez pomoc metodyczną i merytoryczną,

3. Zwiększenie udziału uczelni w rozwoju kompetencji studentów – przyszłych nauczycieli.

W ramach Programu:

Uczelnia otrzymuje:

  • szkolenie dla osób prowadzących praktyki z ramienia uczelni (potwierdzone certyfikatem),

  • dostęp do pakietu materiałów dydaktycznych i platformy edukacyjnej do wykorzystania przez studentów w ramach praktyk w przedszkolu,

  • prawo do umieszczenia logo Programu i informacji o nim na stronie uczelni lub w dowolnych materiałach promocyjnych.

Student otrzymuje:

  • szkolenia wdrożeniowe oraz bieżącą opiekę metodyczną podczas realizacji praktyk,

  • dostęp do innowacyjnej cyfrowej platformy edukacyjnej,

  • pakiet materiałów dydaktycznych,

  • przewodnik metodyczny,

  • certyfikat udziału.

Organizator: Fundacja Dwujęzyczny Przedszkolak,

Partner projektu: Polski Komitet Światowej Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP.

Uczelnie zainteresowane Programem, zapraszamy do kontaktu mailowego:

a.zwolinska@fundacja.dwujezycznyprzedszkolak.com.pl

Odpowiemy na pytania i udzielimy szczegółowych informacji!